TEATRE COMUNITARI-TEATRE SOCIAL

L’ Àrea de Teatre Comunitari de Plàudite Teatre acull projectes artístics realitzats per artistes dins la comunitat i, amb la participació d’aquesta, creant xarxes, desenvolupant un objectiu d’interès per a la comunitat i donant-li una forma final artística i escènica (muntatge teatral, acció, performance, mostra, etc) dirigida a diversos col·lectius i agents socials –museus, biblioteques, joves en els espais públics, l’Escola de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet de Llobregat, centres educatius de primària i secundària, Pla per a la Llengua, la Interculturalitat i la Cohesió Social, Educació i Immigració (LIC) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; immigrants, persones amb altres capacitats físiques i psíquiques, etc. Art, aprenentatge, participació, integració, interculturalitat, felicitat, són paraules clau en aquest model.

Plàudite Teatre fa de les Arts Escèniques una eina de cohesió social i de connexió entre els diferents col·lectius i institucions de la ciutat creant xarxes entre aquells que cohabiten en un mateix espai, a través del seu tarannà de professionalitat, Teatre de Moviment i una plasticitat poètica contemporània.

«El Teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas (…) puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. El Teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre
Federico García Lorca, Charla sobre Teatro

«Teatre Comunitari: és una forma teatral realitzada per i per a una comunitat ben delimitada, amb un objectiu principal que és l’experiència escènica compartida, i que a més a més, assoleix altres objectius relacionats amb la idiosincràsia de la comunitat que hi participa.» «Hi trobem que el Teatre Comunitari és un camí de participació, de transversalitat, de pràctica artística amateur i de relació amb professionals de l’art.»
Delgado Mata, Eugenia (2012). El Teatre Comunitari a l’Estat Espanyol ISBN: 978-84-695-4949-0

A continuació la presentació del projecte de Teatre Comunitari de Plàudite Teatre dins del marc de les IV Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas, organitzades pel Ministerio de Educación, Cultura y Deportes d’Espanya, el British Council, l’Ambaixada dels Paisos Baixos, La Red española de Teatros y salas, i La Casa Encendida, a Madrid el dia 12 de Març de 2012

MÉS INFORMACIÓ A PLÀUDITE TEATRE-ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES: TEATRE COMUNITARI-TEATRE SOCIAL

Deixeu una resposta

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: