Perspectiva de gènere

Perspectiva de gènere

Mesures implementades a la nostra organització per eliminar estereotips i prejudicis per raó de gènere

Evitem la socialització diferencial de gènere, posem en evidència els estereotips per tal de superar els rols de gènere i construir un relat igualitari en oportunitats i en tracte igualitari per a tothom.

Realitzem una comunicació inclusiva de gènere: cuidem el llenguatge per a que sigui inclusiu en tot moment i fem servir mots genèrics i abstractes pels col·lectius com ara l’alumnat, les persones, infants (sense article masculí), etc.

Posem especial atenció per a evitar qualsevol indici de violència de gènere a tots els nivells de la nostra estructura (junta, gestió, equip artístic i alumnat).

Fem formació i promoció de totes les persones de la nostra organització i tothom rep un salari igualitari en funció de la categoria, sense cap discriminació.

Parem esment a la conciliació personal, social i familiar de totes les persones de la nostra organització.

Respectem les persones LGTBI i realitzem tallers per a fomentat el respecte i l’empatia.

Pensem en la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits de la nostra tasca: des de la junta, l’equip artístic i l’equip de gestió al disseny, execució i seguiment dels projectes tenint en compte les desigualtats de gènere que existeixen i les que poden sorgir en el desenvolupament de les activitats.

Mesures implementades als nostres projectes per eliminar estereotips i prejudicis per raó de gènere

Realitzem projectes amb perspectiva de gènere de manera transversal, és a dir, des de la diagnosi, disseny i avaluació. 

Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en les activitats, en la metodologia i en els indicadors de seguiment i avaluació.

Fomentem la visibilitat de les dones: apoderem les nenes i joves i les posem en contacte amb figures històriques de dones rellevants i moltes vegades poc conegudes i reconegudes.

Incorporem en els nostres projectes la visió interseccional, valorem i ens adaptem als participants des d’aquesta visió, dissenyem els projectes tenint en compte tots els element que intervenen en la construcció de la pròpia identitat i de les formes d’exclusió interrelacionades.

Quant a l'autor

Plaudite Teatre administrator

Plàudite Teatre - Arts Escèniques per a la transformació social. Desenvolupem 5 grans àrees: Creació escènica, Formació en Arts Escèniques, Teatre Comunitari i Social, Programació i Serveis Educatius. Des del 1998.

Deixeu una resposta

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: