COMMUNITY THEATRE-SOCIAL THEATRE

The Community Theatre Area develops collaborations between artists and organizations interested in ameliorating a particular issue in their community, such as museums, libraries, the Arts Center of L’Hospitalet de Llobregat, primary and secondary schools, youth, handicapped, and linguistic programs from the Education Department of the Catalan Government . We work in cooperation with members of the community organization creating networks and relationships that strengthen the social fabric. Every project culminates in a public performance in which each participant becomes an artist for this project. Art, Education, integration and intercultural relationships are key values to this model.

Plàudite Theatre taps the power of the Performing Arts as a tool that foster social cohesion and connection between different groups and institutions, connecting people who live in the same space. It accomplishes this with professionalism and a characteristic style through Teatre of Movement.

«Teatre Comunitari: és una forma teatral realitzada per i per a una comunitat ben delimitada, amb un objectiu principal que és l’experiència escènica compartida, i que a més a més, assoleix altres objectius relacionats amb la idiosincràsia de la comunitat que hi participa.» «Hi trobem que el Teatre Comunitari és un camí de participació, de transversalitat, de pràctica artística amateur i de relació amb professionals de l’art.»
Delgado Mata, Eugenia (2012). El Teatre Comunitari a l’Estat Espanyol ISBN: 978-84-695-4949-0

A continuació la presentació del projecte de Teatre Comunitari de Plàudite Teatre dins del marc de les IV Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas, organitzades pel Ministerio de Educación, Cultura y Deportes d’Espanya, el British Council, l’Ambaixada dels Paisos Baixos, La Red española de Teatros y salas, i La Casa Encendida, a Madrid el dia 12 de Març de 2012

MORE INFORMATION AT PLÀUDITE TEATRE-ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES: TEATRE COMUNITARI-TEATRE SOCIAL

Leave a Reply

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial